2510Głowice sterujące Fleck posiadamy w ciągłej sprzedaży. Modele głowic jakie posiadamy:

  • Głowica sterująca 2510 NBP (filtracyjna - mechaniczna) zastosowanie 8'' - 16'' , backwash 16GPM , przyłącze 1''
  • Głowica sterująca 2510 SE (filtracyjna - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 16'' , backwash 16GPM , przyłącze 1''
  • Głowica sterująca 2510/1650 ECO SE (zmiękczająca - objętościowa - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 16'' , backwash 16GPM , przyłącze 1''

Treść w opracowaniu