5800Głowice sterujące Fleck posiadamy w ciągłej sprzedaży. Modele głowic jakie posiadamy:

  • Głowica sterująca 5800 (zmiękczająca - objętościowa - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 16'' , backwash 17GPM , przyłącze 1'' lub 1 1/4''
  • Głowica sterująca 5800 (filtracyjna - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 16'' , backwash 17GPM , przyłącze 1'' lub 1 1/4''

Treść w opracowaniu