7700Głowice sterujące Fleck posiadamy w ciągłej sprzedaży. Modele głowic jakie posiadamy:

  • Głowica sterująca 7700 (filtracyjna - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 21'' , backwash 31GPM , przyłącze 1'' lub 1 1/4''
  • Głowica sterująca 7700/1600 (zmiękczająca - czasowa - elektroniczna) zastosowanie 8'' - 24'' , backwash 7,5GPM stand. 16 GPM hi-flow , przyłącze 1'' lub 1 1/4''
  • Głowica sterująca 7700/1600 ECO (zmiękczająca objętościowa elektroniczna) zastosowanie 8'' - 24'' , backwash 7,5GPM stand. 16 GPM hi-flow , przyłącze 1'' lub 1 1/4''

Treść w opracowaniu