9500 TWINGłowice sterujące Fleck posiadamy w ciągłej sprzedaży. Modele głowic jakie posiadamy:

  • Głowica sterująca 9500 TWIN (zmiękczająca - objętościowa - elektroniczna) zastosowanie 10'' - 24'' , backwash 4,5GPM , przyłącze 1 1/2''

Treść w opracowaniu