Nadmanganian potasuRegeneracja złóż filtracyjnych (złoża katalityczne) przeprowadzana jest nadmanganianem potasu. Greensand do regencji potrzebuje nadmanganianu potasu.


Treść w opracowaniu