Podchloryn soduPodchloryn sodu jest trwały tylko w roztworach wodnych. Stosowany jest jako substancja odkażająca, ponieważ wykazuje silne właściwości utleniające.


Treść w opracowaniu