DEMI KLARopis SYSTEMU demi klar:

Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej w układzie dwóch kolumn. W roztworze wodnym cząsteczki związków chemicznych: kwasów, zasad i soli występują w postaci zdysocjowanej, tzn. w postaci kationów (+) i anionów (-).

Proces demineralizacji wody odbywa się w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwasowym kationitem, pracującym w cyklu wodorowym, a druga silnie zasadowym anionitem, pracującym w cyklu wodorotlenowym.

Proces wymiany jonowej polega na wymianie kationów na wodór (H+), a anionów na grupę wodorotlenową (OH–). Wymiana ta zachodzi w równoważnych ilościach. Proces ten jest odwracalny.


Wyposażenie standardowe:
 • Rama ze stali nierdzewnej
 • Zbiorniki ciśnieniowe z tworzywa
 • Głowice sterujące czasowo-objętościowe
 • Sterownik z pomiarem przewodności
 • Kationit silnie kwaśny
 • Anionit silnie zasadowy
 • Węgiel aktywny
 • Rotametr do pomiaru przepływu
 • Zbiorniki z tworzywa na regenerat

Schemat wymiany jonowej przy demineralizacji wody:

Wymiana jonowa na jonitach zachodzi wg schematu:

 • Na kationicie: Kt H + K+ = Kt K + H+
 • Na anionicie: An OH + A– = An A + OH–

Po przepuszczeniu określonej ilości wody złoża jonitowe należy poddać regeneracji. Regenerację kationitu przeprowadza się 6% roztworem kwasu solnego HCl, natomiast anionitu 4 ÷ 6% roztworem wodorotlenku sodowego NaOH. Reagenty gromadzone są w zbiornikach i mają stężenie odpowiednio: kwas solny - 33%, ług sodowy – 42%.


Proces regeneracji w czasie demineralizacji wody:

Proces regeneracji zachodzi w sposób następujący:

Regeneracja kationitu:

 • Kt K + HCl => Kt H + K+ + Cl–

Regeneracja anionitu:

 • An A + NaOH => An OH + Na+ + A–

Popłuczyny z procesu regeneracji kationitu są silnie kwaśne (pH 1 ÷ 2), natomiast anionitu silnie zasadowe (pH 11 ÷ 12). Powinny być więc gromadzone w jednym zbiorniku w celu neutralizacji.


Dane Techniczne
DEMI KLAR Jednostki 10121416
Przepływl/h 1000150020002500
Ciśnienie pracybar2,5 - 5,5
Rozmiar zbiornika średnica / wysokośćcal10 / 5412 / 5214 / 6516 / 65
Przyłączecal1111
Ciężar kg150220350480
Wymiary modułu szer. / wys. / głęb.cm118 / 201 / 30149 / 196 / 41149 / 230 / 41165 / 230 / 45
Wymiary zbiornika regeneratu średnica / wysokośćcm37 / 6537 / 6537 / 6537 / 65

Pobierz kartę produktową:
DEMI KLAR