Crystal Right CR-100

  • Opis

Crystal Right CR-100 jest to żywica zeolitowa wyprodukowana z glinokrzemianu sodowego, przeznaczona do złożonych problemów z wodą. Jest to jedyna żywica, która usuwa z wody jednocześnie twardość, żelazo, mangan, amoniak oraz podwyższa pH wody o kwaśnym odczynie. Kryształy Cristal Right dzięki swojej formie umożliwiają lepszą filtrację, są szybciej oczyszczane w wyniku płukania wstecznego, przy jednoczesnym braku strat materiału. Żywotność żywicy wynosi około 10 lat jednak trzeba ją regenerować poprzez przeciwprądowe płukanie roztworem   chlorku sodu, przy czym zużywa się go 30% mniej niż w przypadku żywic zmiękczających.