Lewatit S 6368 A

  • Opis

Dzięki temu że Lewatit S 6368 A posiada makro porową strukturę to charakteryzuje się efektywną sorpcją substancji organicznych. Regeneruje się zwykłym roztworem solanki.