Nasze złoża

 

 

KLARSANIT
 

Klarsanit jest to złoże filtracyjne naturalnego pochodzenia, dolomitowo-kwarcowe do usuwania z wody żelaza, manganu, eliminuje nieprzyjemny zapach wody, zawiesiny, śladowe ilości siarkowodoru. Aby złoże działało poprawnie zawartość zanieczyszczeń w wodzie surowej nie może przekroczyć: żelazo 8mg/l, manganu 0,5mg/l, w takim przypadku stosuje się dwa stopnie filtracji. Proces odżelaziania na złożu Klarsanit składa się z wstępnego napowietrzania wody surowej za pomocą zwężki Venturiego oraz filtracji na złożu. W celu prawidłowego działania zwężkę montuje się pomiędzy pompą a hydroforem. Zwężki (napowietrzacze) znajdują zastosowanie kiedy klient posiada hydrofor zwykły, a nie przeponowy. Żywotność złoża Klarsanit wynosi od 5 do 8 lat. W celu regeneracji złoża stosuje się płukanie wsteczne  przeciwprądowe wodą.

 

 

Właściwości złoża Klarsanit

Właściwości złoża Klarsanit

postać fizyczna złoża

granulat (ziarna)

możliwości usuwania żelaza

do 8 mg/l

możliwości usuwania manganu

do 1 mg/l

odczyn wody

6,0-8,0 pH

układ filtracyjny

otwarty lub ciśnieniowy

cykl filtracyjny

wydłużony

płukanie

wodne

intensywność płukania wodą

8 l/m2 s

ekspansja złoża

25 %

gęstość nasypowa

1,55 kg/dm3

możliwość jednostopniowej filtracji