Odżelazianie

Duża zawartość żelaza powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności, żelazisty posmak, żółta barwa.

W gospodarstwach domowych przyczynia się do powstawanie plam przy praniu bielizny oraz rdzawych nacieków na armaturze, powierzchniach wanien, umywalek, płytkach łazienkowych itd. Wytrącające się związki żalaza osadzają się w instalacji i w urządzeniach do niej podłączonych niszcząc je, zapychając i przyspieszając korozję. Poza tym już w niewielkiej ilości żelazo może powodować masowy rozwój bakterii żelazistych w instalacji, co skutkuje zarastaniem oraz korozją przewodów.

W celu uzdatnienia wody (odżelazianie) stosuje się odpowiednie filtry do wody - odżelaziacze. Zawarte w odżelaziaczach złoża np. Klarsanit skutecznie usuwają związki żelaza o stężeniu nawet do 7 mg Fe/l. W mniejszym stopniu redukuje mętność, barwę i związki manganu.

Odżelaziacze te znakomicie sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych.Odżelazianie wody
- zalety stosowania urządzeń:

Odżelazianie i odmanganianie wody

Filtry odmanganiająco-odżelaziające stosuje się w celu usunięcia z wody manganu i żelaza.

Odmanganiacze i odżelaziacze pracują w zakresie różnych wydajności w zależności od życzenia klienta. Urządzenia składają się z butli ciśnieniowej, złoża filtracyjnego oraz głowicy automatycznej.


Posiadamy w sprzedaży szeroką gamę złóż filtrujących np:

Typowe układy z zastosowaniem złóż:
  1. Napowietrzacz -> hydrofor zwykły ocynkowany -> odżelaziacz ze złożem Klarsanit, Defeman (regeneracja wodą)
  2. Hydrofor z poduszką powietrzną (zestaw przeponowy) -> odżelaziacz ze złożem katalitycznym typu Greensand ze zbiorniczkiem na KMnO4 (regeneracja roztworem nadmanganianu potasu KMnO4)