Zmiękczacz TWIN

  • Opis

Zmiękczacze do pracy ciągłej TWIN są to urządzenia o dużej wydajności. Głównym zadaniem urządzenia jest eliminacja twardej wody. Główną zaletą urządzeń TWIN jest praca ciągła. Podczas regeneracji jednej z butli druga dostarcza uzdatnioną wodę. W skład urządzenia TWIN wchodzi : dwie butle ciśnieniowe, głowica sterująca, zbiornik solanki oraz złoże.

W sprzedaży posiadamy:

-Urządzenie 10x44 o wydajności 2m3/h, ilość złoża 2x30l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 10x54 o wydajności 2,5m3/h, ilość złoża 2x40l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 12x52 o wydajności 3m3/h, ilość złoża 2x60l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 13x54 o wydajności 3,5m3/h, ilość złoża 2x75l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 14x65 o wydajności 4m3/h, ilość złoża 2x90l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 16x65 o wydajności 4,7m3/h, ilość złoża 2x120l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 18x65 o wydajności 6m3/h, ilość złoża 2x160l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 21x62 o wydajności 8,5m3/h, ilość złoża 2x200l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 24x72 o wydajności 9,5m3/h, ilość złoża 2x300l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 30x72 o wydajności 15m3/h, ilość złoża 2x450l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.

-Urządzenie 36x72 o wydajności 22m3/h, ilość złoża 2x700l z głowicami Fleck 9100 SE, Fleck 9500, Fleck 2900/1600, Clack TT TWIN.