9000 TWINGłowice sterujące Fleck posiadamy w ciągłej sprzedaży. Modele głowic jakie posiadamy:

  • Głowica sterująca 9000 TWIN (zmiękczająca - objętościowa - elektroniczna) 8'' - 16'' , backwash 8GPM , przyłącze 1''

Treść w opracowaniu